KONTROLNI PREGLED

Kontrolni pregledi se obavljaju u različitim vremenskim intervalima, u zavisnosti od dogovora sa lekarom i nutricionistom. Prvi kontrolni pregled, u najvećem broju slučajeva, obavljamo  nakon mesec dana od početka programa. U međuvremenu smo dostupni za sva pitanja i nedoumice putem e-maila ili naših kontakt  telefona.

Kontrolni pregled obuhvata:

1. merenje na segmentnom analizatoru (InBody 720) (priprema za merenje: 2h pre merenja se ništa ne jede i ne pije)

2. savetovanje sa nutricionistom ili sa lekarem  u cilju kontinuiranog praćenja rezultata

U cilju korekcije jelovnika, nakon određenog vremenskog perioda, ponavljamo i testiranje intolerancije na namirnice.

U dogovoru sa lekarom, obaviće se i terapija limfne drenaže.

Po potrebi, po savetu lekara, neophodno je doneti rezultate ponovljene analize krvi.