PRVI PREGLED

Prvi pregled obuhvata:

 • Merenje na InBody 720 aparatu – na kojem se analizira segmentni sastav tela (Procenat masnog tkiva, Dijagram visceralnog masnog tkiva – indeks koji pokazuje količinu masnoće oko unutrašnjih organa), količinu minerala u telu- kao i vrednost količine minerala u kostima, odnos kuk-struk (WHR – Waist-hip ratio)- vrednost koja ukazuje na prisustvo rizika za kardiovaskularna oboljenja, težinu i razvijenost mišića u telu, količinu telesne tečnosti (unutarćelijsku i vanćelijsku). – Merenje se obavlja u donjem vešu i traje 1 minut (2h pre merenja ne treba ništa jesti ni piti)
 • Test intolerancije na MORA Nova dijagnostičkom aparatu (bez uzimanja uzorka krvi) – testiranje traje 30-40 min
 • Razgovor i savetovanje sa lekarom
 • Razgovor i savetovanje sa nutricionistom
 • Savetovanje o mogućim dodatnim laboratorijskim analizama krvi i suplementaciji
 • Limfna drenaža (pospešuje izlučivanje otpadnih materija)

Na prvi pregled je obavezno doneti  laboratorijske nalaze. Prilikom zakazivanja prvog pregleda uz konsultacije sa lekarom, utvrđujemo koje od sledećih laboratorijskih pretraga  je potrebno uraditi:

 • kompletnu krvnu sliku
 • lipidni status (ukupni holesterol, HDL,LDL, trigliceridi)
 • šećer u krvi
 • vrednosti uree, kreatinina, mokraćne kiseline
 • jetrenih enzima (ALT, AST, gama GT)
 • ukupni bilirubin, slobodni bilirubin
 • Na, Ca, K, P, Mg
 • CRP
 • analizu urina
 • hormone

Nakon kompletnog pregleda i svih dobijenih rezultata testiranja, određuje se individualni režim ishrane.

Program hrono ishrane namenjen je svim zdravim osobama, odraslima i deci, koji žele da promene loše navike u ishrani, unaprede svoje zdravlje i održe vitalnost na jedan vrlo efikasan i jednostavan način.

Hrono ishrana se takođe preporučuje i osobama koje imaju problem sa telesnom težinom (viškom ili manjkom kilograma). Kao i osobama koje imaju probleme sa:

 • povišenim vrednostima masnoća u krvi
 • povišenim nivoom šećera u krvi (predijabetes i dijabetes)
 • povišenim krvnim pritiskom (hipertenzija)
 • promenom u radu štitne žlezde

jer se ovim režimom ishrane, za veoma kratak period patološke vrednosti određenih parametara krvi dovode u preporučeni opseg.

Hrono ishranom i zdravim navikama moguće je izbeći razvoj mnogobrojnih oboljenja i njihovih komplikacija.