24 Sep

Fizička aktivnost i bazalni metabolizam

Eksperti Svetske zdravstvene organizacije definisali su individualne energetske potrebe organizma kao količinu odgovarajućeg energetskog unosa putem hrane, koji treba da bude u ravnoteži sa rashodom energije i da obezbeđuje optimalnu telesnu masu, telesni sastav i održavanje potrebnog nivoa fizičke aktivnosti. Istovremeno, takav energetski unos treba da bude usaglašen sa dugotrajnim dobrim zdravljem.

Read More