05 Oct

Fizička aktivnost

Eksperti Svetske zdravstvene organizacije definisali su individualne energetske potrebe organizma kao količinu odgovarajućeg energetskog unosa putem hrane, koji treba da bude u ravnoteži sa rashodom energije i da obezbeđuje optimalnu telesnu masu, telesni sastav i održavanje potrebnog nivoa fizičke aktivnosti. Istovremeno, takav energetski unos treba da bude usaglašen sa dugotrajnim dobrim zdravljem.

Ukupne dnevne energetske potrebe čoveka zavise od pola, uzrasta i nivoa fizičke aktivnosti. Energetski unos treba da bude u ravnoteži sa energetskim rashodom, drugim rečima MORATE JESTI DA BISTE BILI ZDRAVI I DOBRO UHRANJENI .

Kod dece, trudnica i dojilja, potreban energetski unos obuhvata i energiju neophodnu za izgradnju novog tkiva ili sekreciju mleka, u količini koja obezbeđuje dobro zdravlje. Najveći deo dnevnih energetskih potreba je neophodan za rashod bazalnog metabolizma tj. odvijanje svih vitalnih funkcija organizma u fazi mirovanja.  Od 45-70% ukupne unete energije se potroši na rad srca, pluća, bubrega, mozga itd.

Energija potrebna za bazalni metabolizam zavisi od:

  • telesne mase
  • telesnog sastava
  • uzrasta
  • pola
  • klimatskih faktora
  • genetskih faktora
  • zdravstvenog stanja

Energija potrebna za mišićni rad učestvuje sa 20-40% u ukupnom energetskom rashodu. Veličina energetskog rashoda u fizičkim aktivnostima zavisi od vrste, intenziteta i trajanje aktivnosti.

Kod prekomerno uhranjenih i gojaznih osoba preporučuje se umerena fizička aktivnost u vidu šetnje, 1-2h pre obroka u trajanju od 30 min. Kada se dostigne poželjan telesni sastav poželjna je i intenzivnija fizička aktivnost ali u svakom slučaju važno je vreme kada se vežba. Svrsishodno vežbanje je ono koje se poklapa sa prirodnim ciklusom lučenja hormona koji fiziološki razgrađuju masti.

Kako je u ishrani takođe veoma bitna fizička aktivnost moramo da naglasimo novu saradnju sa poslovnim prijateljima OK Vojvodina NS Seme.

 Obećavamo recept za dug i zdrav život !

 

pizap.com14440508170961