08 Jan

Emisija_Zdravo Živo_ RTV _ Savetovalište za hrono ishranu Novi Sad

Osnove hrono ishrane

Emitovano  17.12.2014.

Na sve strane možemo da pročitamo po neki recept za zdravu ishranu. Vrlo često gledamo i televizijske programe, imamo čak i čitave TV kanale posvećene zdravoj ishrani. Možda nije svaka zdrava, ali koja je prava za vas naravno na vama je da odlučite. Mi ćemo u naredenih  nekoliko  emisija da se  bavimo Hrono ishranom i možda baš vi za sebe pronađete onaj pravi recept koji će biti dobar za vaše zdravlje. Pogledajte 🙂

 

07 Oct

HIPERTENZIJA

Povišeni krvni pritisak ili arterijska hipertenzija je akutna ili hronična bolest u kojoj je povišen krvni pritisak. Prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije (SZO) vrednosti sistolnog arterijskog pritiska više ili jednake 140 mmHg i/ili dijastolnog arterijskog pritiska više ili jednake 90 mmHg, dobijene u tri uzastopna, adekvatna merenja tokom 1-3 nedelje smatraju se arterijskom hipertenzijom.

Arterijska hipertenzija se prema vrednostima krvnog pritiska klasifikuje na (1999. SZO):

  • Normalan krvni pritisak – <139/<89 mmHg,
  • stadijum I – blaga hipertenzija 140-159/90-99 mmHg
  • stadijum  II – umerena hipertenzija 160-179/100-109 mmHg
  • stadijum  III – teška hipertenzija >180/>110 mmHg

Read More